Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Σκοπός

Το έργο SOSAME στοχεύει στη διάγνωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των σωστικών ανασκαφών αναπτύσσοντας μία εμβληματικού χαρακτήρα καινοτόμα μεθοδολογία, που θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας - που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες εφορείες και παρόμοιες ενέργειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα της καινοτόμου μεθοδολογίας θα προβάλλονται μέσα από επιδεικτική εγκατάσταση στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας «Αρέθουσα» προσφέροντας στο κοινό την δυνατότητα να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει μέσω εικονικής πραγματικότητας σε σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της Εύβοιας μέσα από ένα εργαστήριο ανοιχτής θέασης που το περιεχόμενο του συνεχώς θα εμπλουτίζεται από τις νέες σωστικές ανασκαφές. Ο επισκέπτης της επιδεικτικής εγκατάστασης εκτός από την βιωματική εμπειρία συμμετοχής σε σωστικές ανασκαφές θα μπορεί να επισκεφθεί εικονικά αρχαιολογικούς χώρους, να περιηγηθεί σε αυτούς και να μελετήσει τα ευρήματα τους, παρότι δεν έχει την δυνατότητα να τους επισκεφθεί στον πραγματικό κόσμο αφού που δεν είναι πια προσβάσιμοι λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη ή έχουν γίνει τεχνικά έργα από πάνω τους.

Το έργο θα εμπλουτίσει τα εργαλεία της επιστημονικής κοινότητας για την προσέγγιση-τεκμηρίωση των σωστικών ανασκαφών, λαμβάνοντας υπόψη και αντιμετωπίζοντας ζητήματα που άπτονται των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως η περιορισμένη, συνήθως πιεστική, διάρκεια των σωστικών ανασκαφών, η περιορισμένη έκτασή τους στο χώρο, η οποία προσδιορίζεται και επιβάλλεται από εξωγενείς των αρχαιολογικών δεδομένων παράγοντες, και ο, συνακόλουθα, αποσπασματικός χαρακτήρας της αρχαιολογικής πληροφορίας που μας παρέχουν (μέσω των επίσης αποσπασματικά συνήθως αποκαλυφθέντων ακίνητων ευρημάτων) για ευρύτερες περιοχές που κατά το παρελθόν μπορεί να συνιστούσαν χωρικές ενότητες, η εναλλαγή των προσώπων (αρχαιολόγων), η υποκειμενική εκτίμηση από τον εκάστοτε ανασκαφέα του υλικού, ο περιορισμένος χρόνος καταγραφής, τεκμηρίωσης και επεξεργασίας των ανασκαφικών δεδομένων και οι περιορισμένες δυνατότητες ανάδειξης, στη συνέχεια, κατά χώρα ή και εν γένει των φυσικών ευρημάτων.

Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δύο σωστικές ανασκαφές στη Μάνικα και την Καστέλλα της Εύβοιας, δημιουργώντας τα πρώτα τεκμηριωμένα τρισδιάστατα δεδομένα που  είναι διαθέσιμα και για τον μελλοντικό ερευνητή. Κάθε σωστική ανασκαφή που γίνεται στην γεωγραφική περιοχή της Εφορείας θα τεκμηριώνεται με την καινοτόμο αυτή μεθοδολογία, θα αποτελεί μία νέα τρισδιάστατη ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή και θα προβάλλεται στους επισκέπτες του μουσείου προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να βιώσουν και την πορεία της ανασκαφής.

SoSaMe - Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης - ανάλυσης σωστικών ανασκαφών