Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εταίροι

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ-ΕΨΒΗΔ)

Το εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης ασχολείται με σύγχρονα θέματα της οργάνωσης και διάθεσης της πληροφορίας, και τις αντίστοιχες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα ασχολείται με την διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα και την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης και διάθεσης πληροφορίας και γνώσης, και την εξατομικευμένη πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές. Ιδρύθηκε με το Π. Δ. υπ’ αριθμ. 89, της 10 Απριλίου 2003 (ΦΕΚ Α΄, αρ. φύλλου 82, 10-04-2003). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή. Η υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών επιτυγχάνεται με τη συμβολή των μελών του εν ενεργεία επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών, ερευνητών, στελεχών της αγοράς, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες των εκτελούμενων έργων.

Τεχνική Πληροφορική (ΤΕΠ)

Η «ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» ιδρύθηκε το 2005 δραστηριοποιείτε στο χώρο της πληροφορικής, με βασικό αντικείμενο εργασιών τoν σχεδιασμό , την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού, την παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης-μηχανογράφησης και την παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης & υποστήριξης σε επιχειρήσεις καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης εξειδικεύεται στην υποστήριξη δικτύων και συστημάτων πληροφορικής. Εμπορεύεται Η/Υ και προγράμματα, και παρέχει εκπαίδευση, συντήρηση και υποστήριξη.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΦΑ Εύβοιας (ΕΦΕ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, προέκυψε από την συνένωση της ΙΑ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της 23ης Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 104 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014). Αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιπέδου Διεύθυνσης. Έχει έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. Οι αρμοδιότητες της προσδιορίζονται από το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα (Δράσεις προστασίας των αρχαιοτήτων, ανασκαφική διερεύνηση, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, αποκατάσταση μνημείων, ίδρυση μουσείων και έκθεση κινητών αρχαιοτήτων, συντήρηση μνημείων κ.λπ.)

SoSaMe - Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης - ανάλυσης σωστικών ανασκαφών