Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομάδα

Αναπληρωτής Καθηγητής Μουσειολογίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αναπληρωτής Καθηγητής Μουσειολογίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μουσειολόγος - Ερευνήτρια

Αρχαιολόγος

Αναπληρωτής καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μουσειολόγος – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Επίκουρος Καθηγήτρια, Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα και Συστήματα Επεξεργασίας και Οργάνωσης Τεκμηρίων, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μουσειολόγος – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

SoSaMe - Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης - ανάλυσης σωστικών ανασκαφών